CZEGO UCZYMY?

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI

W AKADEMII KRÓLOWEJ JADWIGI wychowanki dojrzewają do pełni człowieczeństwa, stając się KOBIETĄ DOBREGO WYPŁYWU, która:

  • zna swoją godność, odważnie odpowiada na życiowe wyzwania, podejmując świadomie dobre decyzje,
  • jest wierna dobrym wyborom, odnajduje się w każdej sytuacji, w każdych czasach,
  • jest wrażliwa, spójna, ciepła, jasna, spokojna, wolna od samej siebie, jest panią siebie,
  • promieniuje wyczuciem stylu, sposobem ubierania się i zachowania,
  • odnajduje siebie w służbie drugiemu człowiekowi, wspiera innych, dodając odwagi potrafi pociągnąć innych ku dobru.

Akademia Królowej Jadwigi przygotowuje dziewczęta i młode kobiety do odkrycia tajemnic SZTUKI ŻYCIA w rodzinie i w społeczeństwie, zgodnie z zasadami edukacji klasycznej. Uczymy, że wartością najwyższą w świecie jest sam człowiek w swej osobowej godności, rozumny i wolny, który każdym swym wyborem może potwierdzić siebie jako osobę, stając się DAREM dla innych.

ZADANIA, KTÓRE PODEJMUJE WYCHOWANKA AKADEMII KRÓLOWEJ JADWIGI:

POZNAJE ŚWIAT I ROZWIJA WŁASNĄ TOŻSAMOŚĆ: wiem kim jestem, dla czyjego dobra działam, na kim się wzoruję (wartość edukacyjna autorytetów), wiem do czego dążę, odkrywam swoje powołanie i ustalam cele, znam i wypełniam zasady etyki chrześcijańskiej, mam świadomość wartości mojego życia, mam świadomość, że wszystko, co Bóg stworzył jest dobre i piękne, i zatem uświadamiam sobie, że jestem koroną stworzenia – jak każdy człowiek – wyjątkową osobą, a ta wielka GODNOŚĆ wymaga stałej pracy nad sobą, aby nie poddać się brakom i słabościom.

KSZTAŁTUJE CHARAKTER: poznaję czym jest roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo, czyli moralne podstawy sztuki życia, przynoszące „szlachectwo ducha”. Poznaję dar mądrości, która pozwala odróżniać prawdę od kłamstwa, skromność od pychy i dobro od zła, a scalając rozum i serce – stale pobudza do wysiłku duchowego i kieruje podejmowaniem decyzji, przewidywaniem konsekwencji swojego działania i pokonywaniem trudności.

UWRAŻLIWIA SWOJE SUMIENIE osobiste, rodzinne, narodowe, społeczne, zawodowe w sferze rozumu i serca, w procesie samowychowania w kierunku wierności i ofiarności: dążę do pełni człowieczeństwa, kierując się wiarą, nadzieją i miłością chrześcijańską.

ROZWIJA OSOBOWOŚĆ, czyli zdolności i talenty: wydobywam swoje piękno na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej i duchowej. Rozumiem wpływ temperamentu i uczuć na własne zachowanie.

DOCENIA WARTOŚĆ DOBREGO WYCHOWANIE: troszczę się o higienę, właściwe odżywianie, aktywność fizyczną, estetyczny i stosowny ubiór – savoir-vivre, klasa, styl, wdzięk, kultura osobista, gracja, dobre maniery w każdej sytuacji.

Wspomagamy dziewczęta i rodziców w trudnym procesie kształtowania IMPERATYWU SERCA, który umożliwia stawianie powinności nad potrzeby, dobro drugiego człowieka nad własne.

Przeczytaj świadectwa dziewcząt, które podjęły trud pracy nad sobą w naszej Akademii: