NAUCZYCIELE

MAGDALENA ZAMOYSKA
Założycielka Akademii Królowej Jadwigi – „szkoły życia”, opartej o polską tradycję dobrego wychowania dziewcząt, szkoły która jest wyraz troski o ich rozwój i świadome przeżywanie godności kobiety, zakorzenionej w kulturze chrześcijańskiej.
Od wielu lat wspiera rozwój kobiet i rodziców w wychowaniu dziewcząt do wartości: osobowego urzeczywistniania siebie, poszukiwania prawdy o świecie i o człowieku, dążenia do dobra, kontemplowania i tworzenia piękna.

Realizuje projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży według klasycznej koncepcji wychowania. Uczestniczy w pracach nad opracowaniem strategii i rozwiązań systemowych w zakresie dydaktyki – wychowania – profilaktyki edukacji pozaszkolnej na rzecz dzieci i młodzieży.

Absolwentka socjologii i zarządzania oświatą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

DR IWONA ROSZKIEWICZ
Przewodnicząca Rady Programowej Collegium Reginae Hedvigis oraz współzałożycielka Fundacji Bonum Commune. Absolwentka psychologii klinicznej UAM, doktor nauk humanistycznych i doktor psychologii. Ukończyła również anglistykę na UAM. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki UAM. Ekspert w Poradni Zdrowia Psychicznego. Autorytet ds. wychowania klasycznego dzieci i młodzieży.

Autorka książek i poradników, artykułów. Aktywnie angażuje się w prace dotyczące spraw społecznych, zdrowia i edukacji, uczestnicząc w konferencjach.

Autorka i gość specjalny audycji radiowych i telewizyjnych.

MAGDALENA TOKŁOWICZ
W Akademii Królowej Jadwigi prowadzi zajęcia dla dziewcząt i młodych kobiet z zakresu rozwoju osobowości, odkrywania tożsamości i wartości, rozpoznawania zdolności i talentów, a zarazem życiowego powołania. Członkini Rady Programowej Collegium Reginae Hedvigis. Od ponad 20 lat jest zaangażowana w formację rozwoju osobowego kobiet, a w jej ramach w dzieło Urzekająca.

Magister psychologii (UAM 1995), terapeuta systemowy (WTTS), doradca chrześcijański (IPC), certyfikowany praktyk MBTI, pracuje w nurcie Chrześcijańskiej Terapii Integralnej (CHTI), zakładającej podejście integrujące wszystkie wymiary osoby ludzkiej (fizyczny, psychiczny i duchowy). Prowadzi terapię indywidualną, małżeńską i rodzinną, diagnozę osobowości wg MBTI, jak również szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju osobowego w ramach Gabinetu Strefa Nadziei. Współpracuje z Poradnią Vinea, Poradnią Pro Homini oraz Stowarzyszeniem Strefa Rodziny w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmujące pracę w poradni psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenie przedmiotu przygotowania do życia w rodzinie w liceum ogólnokształcącym, pracę ze studentami oraz współtworzenie i prowadzenie licznych programów rozwoju umiejętności społecznych, skierowanych do osób dorosłych.

MONIKA KASPRZYK
Monika urodziła się i wychowała na wsi, dlatego utożsamia się z wartościami: Bóg, rodzina, praca.

Wartości tych uczyła również młodzież w czasie 7-letniej współpracy z katolicką wspólnotą młodzieżową. Zdobyła ich serca teorią i praktyką, gdyż reprezentuje sobą wartości, które przekazuje.

Jest żoną Grzegorza, mamą Helenki i Janka. Wraz z mężem prowadzą od ponad 16 lat firmę z branży inżynierii pożarowej i systemów zabezpieczeń obiektów. Zarządzanie firmą jest bardzo wymagające, ale w pracy osiąga spełnienie zawodowe i satysfakcje.

Inną sferą działalności Moniki jest zakładanie organizacji pozarządowych i gromadzenie ludzi wokół idei wzajemnego pomagania sobie, np. NZS Uniwersytetu Szczecińskiego, Business Networking International w Poznaniu, Toastmasters International w Poznaniu.

OLIWIA KLIMAS
Związana jest z Akademią Królowej Jadwigi od samego początku, najpierw jako wychowanka, z czasem fascynacja Akademią przerodziła się w chęć służenia w niej swoją pracą. Akademia stała się ważnym elementem jej życia wpływając na jego kształt i kierunek. Prowadzi zajęcia związane z tematem  gościnności, prowadzeniem domu, serviam jak również zajęcia gimnastyczno-ruchowe. Z wykształcenia chemik i biolog, instruktor rekreacji ruchowej.

Ważna jest dla niej dobra organizacja, w której przemyślany plan działania jest podstawą, aby efektywnie wykorzystać każdą chwilę w ograniczonej 24 godzinami „chwili”. Poważnie traktuje powiedzenie: „Zachowaj porządek, a porządek Ciebie zachowa”. Kreatywna, pełna pomysłów, zaraża ludzi pozytywnym podejściem do świata. Uczy dbałości nie tylko o rodzinę, drugiego człowieka, ale również o siebie. Lubi dobre i zdrowe jedzenie, z wielką radością i pasją piecze ciasta, torty i inne słodkości.

Szczęśliwa żona i mama czwórki kochanych dzieci a praca z nimi i wychowanie to jej codzienność. Ciągle pogłębia swoją wiedzę na temat wychowania dobrą lekturą oraz uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach.

DOMINIKA GRODOWSKA
W Akademii Królowej Jadwigi prowadzi zajęcia z zakresu savoir-vivre, dobrych manier, stylu, elegancji i gracji. Ekspert ds. etykiety, protokołu dyplomatycznego, komunikacji, różnic kulturowych, wizerunku oraz wystąpień publicznych. Certyfikowany trener od 10 lat. Do zawodu trenera przygotowywała się w The Protocol School of Poland oraz w prywatnym Studiu Aktorskim im. Doroty Pomykały. Autorka poradników „Savoir-vivre służbowy” i  „Savoir-vivre w urzędzie”, artykułów w miesięcznikach „Kadra Kierownicza w Administracji” i „Food Service” oraz w magazynie „JOY”. Ekspert etykiety w Radio Dla Ciebie RDC. Prowadzi cotygodniowy program na żywo na temat savoir-vivre’u w RTV TVS . Gość specjalny w TVP  Info, TVP 1, TVP 2, „Dzień dobry TVN”

Wykłada na uczelniach:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Dziennikarstwa Ekonomicznego – „Autoprezentacja i nauka o komunikowaniu się”
Clark University w Warszawie – „Różnice kulturowe”
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – „Etykieta w biznesie”
Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie – „Etykieta w biznesie” oraz „Sztuka wystąpień publicznych”
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – „Wizerunek”
Collegium Civitas w Warszawie – „Dress code”

AGNIESZKA WOLNA-BARTOSIK
W naszej Akademii prowadzi zajęcia z tańca, ruchu, eleganckiej postawy ciała.

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej, a od 2006 r. I solistka baletu Teatru Wielkiego w Poznaniu. Na swoim koncie ma wiele znaczących ról w spektaklach baletowych, m.in. w: „Jezioro łabędzie”, „Dziadek do orzechów”, „Romeo i Julia”, „Don Kichot”, „Sen nocy letniej” i „Serenada”.

Pracowała z wieloma znanymi pedagogami i choreografami tańca klasycznego i współczesnego. Uczestniczyła w licznych warsztatach, doskonaląc różne techniki tańca. W ramach stałej współpracy z Państwową Szkołą Baletową przygotowuje uczniów do pokazów i konkursów baletowych. Od 2013 r. prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Obecnie studiuje pedagogikę baletu na Uniwersytecie muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

BEATA MACIOSZCZYK
W naszej Akademii prowadzi zajęcia z tańca, ruchu, eleganckiej postawy ciała.

Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej – Lipczyńskiej w Poznaniu, którą ukończyła z wyróżnieniem.  Po ukończeniu szkoły pracowała dwa sezony artystyczne w Polskim Teatrze Tańca, biorąc udział w spektaklach klasycznych i współczesnych.  Od roku 1995 do chwili obecnej jest tancerką zespołu baletowego Teatru Wielkiego w Poznaniu. Bierze udział we wszystkich spektaklach repertuarowych Teatru Wielkiego, odgrywając główne charakterystyczne role w spektaklach baletowych.  W międzyczasie ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Wydziału Nauk Edukacyjnych – Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza oraz II rok Pedagogiki Baletowej na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie. W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej jest nauczycielem tańca klasycznego w Poznaniu.

JOANNA FURDAL
W Akademii Królowej Jadwigi prowadzi zajęcia edukacyjne dla najmłodszych dziewcząt. Opracowuje cykl dziewięciu zintegrowanych warsztatów, w których dziewczęta aktywnie angażują się i stają się częścią opowiadanej historii, baśni z morałem. Poprzez piękne przykłady postaw i decyzji bohaterów, dziewczęta uczą się jak ważne jest podejmowania pracy nad swoim charakterem i formacja. Wierny przekaz tradycyjnych legend, baśni i opowieści oraz ich interpretacja w zależności od chwili, miejsca i wieku słuchaczy sprawia, że dziewczęta w atmosferze uśmiechu i radości, a więc w formie zabawy uczą się tego co najważniejsze w życiu. Cykl kończy wspólna praca grupy, będąca rodzajem artystycznej opowieści, podsumowującej wszystkie wcześniejsze zajęcia. Absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kierunek Arteterapia oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza, kierunek Przygotowania Pedagogiczne. Wolontariuszka i wykładowca warsztatów biblioterapeutycznych i bajkoterapeutyczne, które pozwalają odkrywać sens życia, cieszyć się małymi rzeczami i dostrzegać piękno tam, gdzie inni go nie widzą. Współzałożyciel podcast, którego celem jest promocja czytelnictwa oraz recenzowanie książek dla dzieci i młodzieży: www.cosieczyta.pl.

PROF. IRENA PONIATOWSKA
Pani Profesor, jako wybitna znawczyni historii muzyki od baroku do XX wieku jest gościem w Akademii. W trakcie 40-letniej pracy dydaktycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadziła wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i seminaria z historii muzyki. Pod jej kierunkiem powstały 73 prace magisterskie i 8 prac doktorskich. Jest autorką 30 recenzji prac na stopnie i tytuły naukowe oraz kwalifikacje II stopnia w szkolnictwie artystycznym. W roku akademickim 1993/94 była również kontraktowym profesorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gościnnie prowadziła szereg wykładów na innych polskich uniwersytetach, akademiach muzycznych (m.in. na studium podyplomowym Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie), w licznych towarzystwach naukowych, na Uniwersytecie III wieku, kursach Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci Szczególnie Uzdolnionych, za granicą m.in. w: Moguncji, Paryżu (Sorbona), la Châtre, Kijowie i New Delhi.
Od 2001 r. przewodniczy Radzie Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie.
W dorobku naukowym prof. Ireny Poniatowskiej znajduje się wiele książek, w tym:
Faktura fortepianowa Beethovena (Warszawa 1972) Kronika wydarzeń muzycznych w Polsce w latach 1945-1972 (Kraków 1974), Muzyka fortepianowa i pianistyka w wieku XIX (Warszawa 1991), Historia i interpretacja muzyki. Z badań nad muzyką od XVII do XIX wieku (Kraków 1993) czy Słownik szkolny – muzyka (Warszawa 1991) Ponadto ponad 100 artykułów naukowych publikowanych w najważniejszych periodykach muzycznych w Polsce i za granicą, wielkie hasła-artykuły w encyklopediach muzycznych (m.in. Beethoven i Mozart – oba o objętości ponad 120 stron maszynopisu – w Encyklopedii Muzycznej PWM), a także liczne recenzje, artykuły popularyzatorskie i sprawozdania.

MICHAŁ ZATOR
W Akademii prowadzi zajęcia ze śpiewu oraz gry na instrumentach.

Michał Zator jest najprawdopodobniej jedynym harfistą w Polsce i jednym z niewielu na świecie, który na harfie wykonuje autorski repertuar, akompaniując sobie do śpiewu. Nie stroni również od repertuaru klasycznego. Regularnie koncertuje w Polsce i Europie – solo oraz w towarzystwie innych muzyków. Wielokrotnie zapraszany do współpracy przez polskie filharmonie.

W pracy pomaga mu rzetelne wykształcenie otrzymane na Akademii Muzycznej w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem w klasie harfy klasycznej. Od kilku lat prowadzi warsztaty i kursy dla młodych muzyków w zakresie wykonawstwa, aranżacji i improwizacji.

Półfinalista piątej edycji programu „Mam Talent”. Stypendysta marszałka Wielkopolski.

PAULINA SZYMCZAK
Absolwentka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja teologiczno-pastoralna oraz Podyplomowego Studium Wychowania do Życia w Rodzinie. Absolwentka WSNHiD w Poznaniu, specjalizacja wychowanie przedszkolne. Hipoterapeutka. Nauczyciel dyplomowany w poznańskim technikum.

Należy do Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny; instruktorka metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia. Zaangażowana w ogólnopolski projekt dla kobiet „Urzekająca to ja” oraz w poznański projekt „Ad Amorem”.

W swojej pracy stara się przekazywać wartości chrześcijańskie swoim wychowankom. Prowadzi szkolne koło wolontariatu oraz grupy na Facebooku promujące chrześcijański styl życia. W Akademii prowadzi zajęcia dla najmłodszej grupy dziewcząt. Lubi przebywać na łonie przyrody oraz podróżować.