ZGŁOSZENIA

Zajęcia prowadzone są w grupach podzielonych wg wieku:

  • I STOPIEŃ kierowany jest do dziewcząt w wieku 6−8 lat i trwa trzy lata
  • II STOPIEŃ kierowany jest do dziewcząt w wieku 9−11 lat i trwa trzy lata
  • III STOPIEŃ kierowany jest do dziewcząt w wieku 12−15 lat i trwa trzy lata

Zajęcia w COLLEGIUM kierowane są do dziewcząt w wieku 16−19 lat oraz kobiet w wieku 20−25 lat i trwają trzy lata.

Spotkania prowadzone są w sposób cykliczny, dlatego też niezależnie od momentu rozpoczęcia nauki w Akademii wychowanki biorą udział w całym programie – PRAWDA, DOBRO, PIĘKNO – na każdym stopniu. Zakres i sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do grup wiekowych. Kolejne stopnie w Akademii rozwijają umiejętności nabyte wcześniej.

Akademia realizuje program kulturalno-wychowawczy poza edukacją formalną tj. obowiązkowymi zajęciami szkolnymi.
Rok formacji rozpoczynamy wyjazdem letnim do pałacu, który usytuowany jest w Szczepowicach. Realizację programu kontynuujemy w pierwsze soboty miesiąca – od października do czerwca – w parafii św. Łukasza Ewangelisty w Poznaniu.

WYŻYWIENIE:
Trzy posiłki dziennie, podwieczorek, napoje, owoce, słodycze.
Dziewczęta w trakcie posiłków uczą się zachowania przy stole: zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne.

ZGŁOSZENIA:
Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową.
Opłaty dokonywane są na rachunek bankowy:
PKO BP PKO BP 14 1020 4027 0000 1902 1017 1157

Koszt zajęć wynosi – 1 pełna godz./44 zł.

Stypendia
Akademia udziela stypendia, umożliwiające udział w zajęciach. Wysokość stypendium jest rozpatrywana indywidualnie.