W roku 2014 zwróciliśmy się z prośbą do Papieża Franciszka o udzielenie błogosławieństwa naszej misji wychowawczej oraz dydaktycznej, prowadzonej w ramach Collegium Reginae Hedvigis, skierowanej do dziewcząt i młodych kobiet w Polsce. Otrzymaliśmy piękny list.